ühenduse eesti elulood tegevus

1995. a kevadel korraldas Kirjandusmuuseum seminari "Eesti elulugu", millest võttis osaEuroopa elulugude Assotsiatsiooni president Helsinki ülikooli professor J. P. Roos. Konverentsi lõpul tegi Marju Lauristin ettepaneku asutada elulooselts.

Ühendus Eesti Elulood ametlik asutamine toimus 6. märtsil 1996.

 

Eluloopäevad

13. oktoober 1995

Eesti Kirjandusmuuseumi, Eesti Kirjanduse seltsi, Eesti Sotsioloogide seltsi, Elias Lönnroti seltsi

Seminar “EESTI ELULUGU“

Marju Lauristin (Tartu) “Elulood ja sotsiaalsed muutused”

J. P. Roos (Helsinki) “Elulugude kogumine ja uurimine“

Päivi Kosonen (Turu) “Hirmud ja ohud elulugude avaldamisel”

Eve Annuk (Tartu) “Naiste elulood “

Mart Laar (Tallinn) “Elulooline materjal Eesti Muinsuskaitse seltsi arhiivis”

Merle Karusoo (Tallinn) “Pirgu Mälukillu arhiiv”

Rutt Hinrikus ( Tartu ) “Elulood Kirjandusmuuseumis”

VAATA PILTE

Elulugude konverents Kirjandusmuuseumis 13.09.1995.a. vaade saali

J.P. Roos esinemas Kirjandusmuuseumis elulugude konverentsil 13.09.1995.a

Krista Aru ja Marju Lauristin elulugude konverentsil Kirjandusmuuseumis 13.09.1995.a

Merle Karusoo esinemas Kirjandusmuuseumis elulugude konverentsil 13.09.1995.a

6. märts 1996 ÜHENDUSE EESTI ELULOOD ASUTAMINE

1997 6.märts

ELULOOPÄEV

Rutt Hinrikus “Üks aasta elulugude kogumisel”

Mart Laar “ Eesti Muinsuskaitse seltsi pärand“

Prof J. P: Roos “Elulood ja tõde“

Merle Karusoo “Kured läinud, kurjad ilmad“

Prof E. Haavio - Mannila “Elulood ja seksuaalsus”

1997 10. juuni

Aruanne kogumisvõistlusest

“Minu ja minu lähedaste saatus ajaloo keerdkäikudes”

Ülevaade kogumisvõistlusele laekunud 264–st eluloost

Oma perekonna elulugudest räägib Andres Tarand

VAATA PILTE

Andres Tarand esinemas eluloopäeval Kirjandusmuuseumis 10. juunil 1997

Andres Tarand, Mari Tarand, Merle Karusoo ja Heino Noor eluloopäeval kirjandusmuuseumis 10. juunil 1997

1998 6. märts

Rutt Hinrikus: Elulugude kogumise aastaaruanne

Ilmar Kopso: Kooliõpetajate elulood

Edakai Simmermann: Kirikuõpetajate elulugude kogumine

Prof. Aili Aarelaid: Eluloointervjuudest

Merle Karusoo  “1944.aasta elulood”

Viljandi Kultuurikollet ži õpilaste esituses

1999

10.märts

Eluloopäev

Jaan Kross - Kokkuvõtted võistlusest “Sajandi sada elulugu”

Lea Altnurme “Religioossete elulugude kogumisest”

Riina Reinvelt “Ingerisoomlaste elulood“

Tiina Kirss “Ariadne lõngakera. Naiste Siberi-teekond elulugudes“

Siberi - mälestuste raamatu “Eesti elulood. Me tulime tagasi“ esitlemine

2000

3. märtsil

EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI SAALIS

Koguteose “Eesti rahva elulood“

Tartu esitlus

Raamatu saamisloost kõnelevad:

Marju Lauristin, Rutt Hinrikus,

autorid ja kirjastuse esindajad

Eluloopäeva ettekanded:

Merle Karusoo ”Põhisuunda mittekuuluv. Elulood teatris”

Triin Mulla “Lapsepõlve kujutamine elulugudes”

Tiiu Jaago “Territoriaalsete, sotsiaalsete jt piiride muutumine inimese elus lähtudes elulugudest ”

VAATA PILTE

Vaade saali

Kirjandusmuuseumi direktor Krista Aru avab eluloopäeva

Autorieksemplaride jagamine

2001

ELULOOPÄEV

Ülevaade Eluloovõistlusest “Minu elu Eesti NSV-s ja Eesti Vabariigis“

Katkendid elulugudest näitleja Katrin Saukase esituses.

Marju Lauristin “Elumuutused ja ühiskonna muutumine“

Ilvi Jõe-Cannon “Minu elu erinevates ühiskondades”

Tiina Tael “ENSV kohta materjalide kogumisest Eesti Rahva muuseumis”

Ene Kõresaar ”Nõukogude argielu kajastusi elulugudes”

VAATA PILTE

Vaade saali

2002

ELULOOPÄEV

ELU JA ELULOOD 1968. AASTAL

Kavas:

Kaido Jaanson: Maailm 1968. aastal

Rutt Hinrikus : Kokkuvõte 1968. aasta kohta kirjutatud elulugudest

Eluloolised mälestused:

"Minu elu 1968.aastal"

meenutavad

Peeter Vihalemm

Pikkar Joandi

Aarne Vaik jt.

Katkendeid elulugudest näitlejate esituses

VAATA PILTE

Vaade saali 1

Vaade saali 2

2003

ELULOOPÄEV

Kokkuvõtted eluloovõistlusest

MINU ELU JA PATAREI VANGLA

Merle Karusoo, Katrin Saukas, Andrus Vaarik

“EESTI RAHVA ELULOOD“ III

esitlus

Raamatu koostamisest räägib Rutt Hinrikus

Elust Eesti NSV-s räägib Marju Lauristin

Andres Söödi dokumentaalfilm “Üksinda ja koos“

Enn Tarto vabadusvõitlusest

VAATA PILTE

Merle Karusoo

Andrus Vaarik ja Katrin Saukas esitavad katkendeid mälestustest Patarei vangla kohta

2004

ELULOOPÄEV

“Elu saksa ajal”

Professor Helmut Piirimäe

“Mälestused Saksa ajast”.

Toomas Hiio (Inimsusvastaste Kuritegude Uurimise Riiklik Komisjon)

“Saksa aeg - mälestused ja dokumendid.”

kokkuvõtteid Ühenduse Eesti Elulood ja Eesti Kirjandusmuuseumi eluloovõistlusest “Elu saksa ajal”

Enn Lillemets loeb katkendeid võistlustöödest.

Väljapanek saksaaegsetest trükistest

Kell 17 RAAMATUESITLUS

Tartu Ülikooli Kirjastuses välja antud artiklikogumik “She who remembers, survives”

(Interpreting Estonian Women's Post - Soviet Autobiographies)

Toimetanud Tiina Kirss, Ene Kõresaar, Marju Lauristin

 

 

 

Eluloovõistlused:

1996 “Elulood armastused ja seksist”

Helsinki ülikooli sotsiaalteadlaste võrdleva elulooprojekti raames (soomlaste, eestlaste, leedulaste ja venelaste seksuaalkäitumine ja -kultuur eluloolise ainese põhjal)

60 osavõtjat.

Kogutud elulugude põhjal valmis Merle Karusoo menukas lavastus "Kured läinud, kurjad ilmad" ja 1997. a. ilmus Merle Karusoo koostatuna samanimeline 21 elulugu sisaldav elulooraamat.

1996 sügis – 1997 kevad eluloovõistlus “Minu ja minu lähedaste saatus ajaloo keerdkäikudes”.262 tööd (kokku ca 20 000 lk).

Sellele võistluse laekunud tööde lehekülgede arv on kõige suurem

"Läänemeremaade õpetajate elulood". algatajad Rootsi õpetajate ametühingud, Eestist liitusid sellega Eesti Rahva Muuseum, Tallinna Pedagoogika Ülikool ja Kirjandusmuuseum. Ühise üleskutse tulemusel laekusid Kirjandusmuuseumi elulugude kogusse 30 õpetaja elulood.

Õpetajate elulugude kogumine jätkub, edaspidi koostatakse raamat õpetajate elulugudest

sügis – 1999 kevad

eluloovõistlus “Sajandi sada elulugu”

232 elulugu. Kogutu põhjal ilmus 2000. aastal sajast eluloost koosnev 2-köiteline tekstivalik “Eesti rahva elulood. Sajandi sada elulugu”.

sügis 2001 kevad

eluloovõistlus “Minu ja minu pere elu Eesti NSV-s ja Eesti Vabariigis”.

330 elulugu. Kogutud elulugudest ilmus 2003. a. viiskümmend elulugu sisaldav Eesti rahva elulugude" III osa. (Eesti rahva elulood. Elu Eesti NSV-s)

2001 lõpp kuni 2002 algus “ Minu elu aastal 1968”

2002 kuni 2003 algus “Minu elu ja patarei vangla” 112 elulugu

2003 kuni 2004 algus “Minu elu saksa ajal” 190 elulugu

2004 kuni 2005 kevad “Sõja mõjud minu ja meie pere elus” 190 elulugu,